Sisteme de management
     Istoric
    In scopul indeplinirii cerintelor clientilor, in cadrul CEPROINV S.A Focsani a fost implementat si certificat un sistem de management al calitatii, in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9002:1995 (Certificatele SRAC Nr.483 / 22.03.2001 si IQNet RO - 0483/2002).
     Ca urmare a actualizarii seriei de standarde ISO 9000, documentatia a fost reproiectata integral pentru a se asigura implementarea unui sistem de management al calitatii conform cerintelor standardului ISO 9001:2000, apoi ISO 9001:2008 si in urma unor audituri de recertificare am obtinut urmatoarele:

     Certificatul ISO 9001:2000 SRAC nr. 483/1 din 10.10.2003 (valabil pana in 10.10.2006);
     Certificatul ISO 9001:2000 IQNet cu nr. RO-483 (valabil 2003- 2006).
     Certificat ISO 9001:2000 SRAC nr. 483/2 din 21. 09. 2006 (valabil pana in 21.09.2009);
    
Certificatul ISO 9001:2000 IQNet cu nr. RO-0483 (valabil 2006-2009).
    Certificat ISO 9001:2008 SRAC nr. 483/3 din 01.10.2009 (valabil pana in 01.10.2012);
    Certificatul ISO 9001:2008IQNet cu nr. RO-0483 (valabil 2009-2012)
In prezent am recertificat sistemul de management al calitatii conform ISO 9001:2008 si detinem:
    Certificat ISO 9001:2008 eliberat de SRAC nr. 483/4 din 01.10.2012 valabil pana la 01.10.2015
    Certificat ISO 9001:2008 IQNet cu nr. RO-0483/01.10.2012 valabil pana la 01.10.2015
     In 2012 am certificat si Sistemul de Management de Mediu, conform ISO 14001:2004, obtinand:
    Certificat ISO 14001:2004 eliberat de SRAC cu nr. 4005/01.10.2012 valabil pana la 01.10.2015
    Certificat ISO 14001:2004 IQNet cu nr. RO 4005/01.10.2012 valabil pana la 01.10.2015
          Documentele Sistemului de Management combinat al Calitatii si Mediului.
     Documentatia sistemului de management al calitatii si mediului a fost elaborata avandu-se in vedere tipul si complexitatea proceselor si a produselor realizate in cadrul societatii CEPROINV S.A. si este formata din :1. Manualul calitatii si mediului
2. Planificarea SM
3. Proceduri ale sistemului de management
4. Proceduri de management
5. Proceduri de baza
6. Proceduri suport
7. instructiuni de lucru si de control;
8. Inregistrarile calitatii.
          Politica in domeniul calitatii si mediului:
In scopul realizarii unei imbunatatiri continue a performantelor organizatiei, in domeniul calitatii produselor precum si pentru:
- cresterea satisfactiei clientilor,
- conformarea cu cerintelor clientilor , legale si de mediu,
- controlul si tinerea sub control a situatiilor de urgenta,
- reducerea cantitatii de deseuri generate,
- prevenirea poluarii,
- reducerea de resurse,
sunt stabilite obiective strategice care sunt transpuse la nivelul functiilor relevante din organizatie intr-un ansamblu de obiective specifice, cuantificabile si masurabile, a caror realizare se urmareste in cadrul analizelor periodice efectuate de management.
 
Copyright (c) 2020 CEPROINV - All rights reserved.
Design & promotion by